Piktogram invalidnosti
 

Dobrodošli na spletni strani, ki je namenjena vsem, ki iščete informacije o objektih v javni rabi z vidika dostopnosti za gibalno ovirane, slepe in slabovidne ter gluhe in naglušne osebe. Spletno stran urejuje Urbanistični inštitut Republike Slovenije.

Informacije o dostopnosti objektov v javni rabi se postopoma vnašajo takoj, ko so objekti pregledani.

 

Spletna stran ima dva glavna menija.
Prvi meni je VODNIK, ki predstavlja natančne informacije glede (ne) dostopnosti objektov v javni rabi v času njihovega ocenjevanja. Ocenjevanje dostopnosti izvajamo na podlagi slovenske zakonodaje oz. veljavnih relevantnih predpisov in standardov.

Drugi meni je spletni forum, KOMENTIRAJ, ki je namenjen mobilizaciji invalidov in širše javnosti za aktivno sodelovanje pri odpravljanju grajenih in komunikacijskih ovir. Spletni forum omogoča invalidom in drugim osebam prijavo obstoječih ovir v grajenem okolju, kakor tudi ovir, ki se nakazujejo (npr. pri novih gradnjah). Obiskovalci foruma lahko tudi postavljajo vprašanja in sodelujejo s konstruktivnimi pobudami na področju problematike dostopnosti objektov v javni rabi.

 

 

Informacije o dostopnosti določenega objekta iščemo v meniju VODNIK in sicer na dva načina. V iskalnik lahko napišemo:

1. Ime kraja v katerem je lociran objekt, ki nas zanima, ali

2. področje družbene dejavnosti in sicer: zdravstvo, kultura, izobraževanje, promet, javna uprava, šport, storitev ter gostinstvo in turizem.

 

 

  Za sodelovanje s pripombami oz. pobudami na spletnem forumu morate biti registrirani.

 

 


Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
T: 01/420 13 10
info@uirs.si
www.uirs.si

 

Izdelavo spletne strani so financirali:

    Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
    Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
    Evropska unija – program PROGRESS

Copyright 2018 by UIRS